סיורים מודרכים ספריית החומרים פעילויות לילדים שישי במוזיאון תערוכות

אלבר אלבז: מפעל החלומות

אלבר אלבז: מפעל החלומות

מתי והיכן

מוזיאון
אזל
27/09/2022 13:00
מוזיאון
אזל
27/09/2022 14:00
מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
27/09/2022 15:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
27/09/2022 16:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
27/09/2022 17:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
27/09/2022 18:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
28/09/2022 10:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
28/09/2022 11:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
28/09/2022 12:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
28/09/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/09/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/09/2022 15:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
28/09/2022 16:00
מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
29/09/2022 12:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
29/09/2022 13:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
29/09/2022 14:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
29/09/2022 15:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
29/09/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/09/2022 17:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
29/09/2022 18:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
30/09/2022 10:00
מוזיאון
אזל
30/09/2022 11:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
30/09/2022 12:00
מוזיאון
אזל
01/10/2022 10:00
מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
01/10/2022 11:00
מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
01/10/2022 12:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
01/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/10/2022 14:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
01/10/2022 15:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
01/10/2022 17:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
01/10/2022 18:00
מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
03/10/2022 10:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
03/10/2022 11:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
03/10/2022 12:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
03/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/10/2022 16:00
מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
06/10/2022 12:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
06/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/10/2022 15:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
06/10/2022 16:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
06/10/2022 17:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
06/10/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/10/2022 19:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
06/10/2022 20:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
08/10/2022 10:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
08/10/2022 11:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
08/10/2022 12:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
08/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/10/2022 15:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
08/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/10/2022 18:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
09/10/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/10/2022 11:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
09/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2022 10:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
10/10/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2022 18:00
מוזיאון
אזל
11/10/2022 12:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
11/10/2022 13:00
מוזיאון
אזל
11/10/2022 14:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
11/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/10/2022 16:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
11/10/2022 17:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
11/10/2022 18:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
12/10/2022 10:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
12/10/2022 11:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
12/10/2022 12:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
12/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/10/2022 14:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
12/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/10/2022 16:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
12/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/10/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/10/2022 10:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
13/10/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/10/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/10/2022 17:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
13/10/2022 18:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
14/10/2022 10:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
14/10/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/10/2022 10:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
15/10/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/10/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/10/2022 18:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
18/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/10/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/10/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/10/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/10/2022 20:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/10/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/10/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/10/2022 16:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
20/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/10/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/10/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/10/2022 19:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
20/10/2022 20:00
מוזיאון
אזל
21/10/2022 10:00
מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
21/10/2022 11:00
מוזיאון
אזל
21/10/2022 12:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
22/10/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/10/2022 11:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
22/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/10/2022 18:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
24/10/2022 10:00
מוזיאון
אזל
24/10/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/10/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/10/2022 17:00
מוזיאון
אזל
25/10/2022 12:00
מוזיאון
אזל
25/10/2022 13:00
מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
25/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/10/2022 16:00
מוזיאון
אזל
25/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/10/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/10/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/10/2022 20:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2022 16:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2022 19:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/10/2022 20:00
מוזיאון
אזל
28/10/2022 10:00
מוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
28/10/2022 11:00
מוזיאון
אזל
28/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/10/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/10/2022 11:00
מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
29/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/10/2022 13:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/10/2022 17:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/10/2022 18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/10/2022 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/10/2022 11:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/10/2022 12:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/10/2022 13:00
מוזיאון
אזל
31/10/2022 14:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/10/2022 15:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/10/2022 16:00