אקסטרים


אנו חיים בתקופה של מצבי קיצון. תופעות אקלים חריגות, הקצנה בשיח בין קבוצות בחברה האנושית, התפתחות טכנולוגית מואצת שאת תוצאותיה קשה לחזות.
התערוכה מבקשת להציג את הפוטנציאל של שדה העיצוב לחשוף, לבקר, להתנגד, למתן (ואכן, לפעמים גם להחריף) את מצבי הקיצון ואת המנגנונים המפעילים אותם.
בתקופה שבה הטכנולוגיות שאנו מפתחים, מנגנוני הכוח השולטים בחיינו וההשפעה שלנו על כדור הארץ מובילים לתרחישים קיצוניים יותר ויותר - התערוכה הנוכחית מהווה קריאה להתמתנות.

מתי והיכן

מוזיאון
יש כרטיסים
22/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/05/2020 10:00

סל קניות

ערוך