אקסטרים

התערוכה החדשה "אקסטרים" מבקשת לבחון את השינויים שהתחוללו בעולם ובשדה העיצוב בעשור שחלף מאז פתיחת מוזיאון העיצוב חולון.
אנו חיים בתקופה של מצבי קיצון. ההתחממות הגלובלית מובילה לתופעות אקלים חריגות והחברה האנושית הופכת לקיצונית ומקוטבת יותר ויותר.
התערוכה מבקשת להציג את הפוטנציאל של שדה העיצוב לחשוף, לבקר, להתנגד, למתן (ואכן, לפעמים גם להחריף) את מצבי הקיצון ואת המנגנונים המפעילים אותם.
בתקופה שבה הטכנולוגיות שאנו מפתחים, מנגנוני הכוח השולטים בחיינו וההשפעה שלנו על כדור הארץ מובילים לתרחישים קיצוניים יותר ויותר - התערוכה הנוכחית מהווה קריאה להתמתנות.

מתי והיכן

מוזיאון
יש כרטיסים
16/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/12/2019 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/01/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/02/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/03/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/04/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/05/2020 10:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/05/2020 10:00

סל קניות

ערוך