תערוכות סיורים מודרכים

סיור מודרך לקהל הרחב

 

מתי והיכן

רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
03/06/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
06/06/2023 18:30
רחבת מוזיאון
אזל
09/06/2023 11:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
10/06/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
13/06/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
16/06/2023 11:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
17/06/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
20/06/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
23/06/2023 11:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
24/06/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
27/06/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
30/06/2023 11:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
01/07/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
04/07/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
08/07/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש מספיק כרטיסים
11/07/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
15/07/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
18/07/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
22/07/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
25/07/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
29/07/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
01/08/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
05/08/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
08/08/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
12/08/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
15/08/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
19/08/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
22/08/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
26/08/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
29/08/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
02/09/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
05/09/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
09/09/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
12/09/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
19/09/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
23/09/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
26/09/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
10/10/2023 18:30
רחבת מוזיאון
יש כרטיסים
14/10/2023 18:30