מידע נוסף
הבעל-שם טוב

הבעל-שם טוב
רבי ישראל בעש"ט האיש שבא מן היער.

סל קניות

ערוך