מידע נוסף
חתול תעלול שעת סיפור

תיאטרון פפיון בסיפור חתול תעלול, עפ"י ד"רסוס

ביום חורפי ומשעמם, פורץ לבית חתול רב קסםוכישרון,

ועושה בבית מסיבה

שרלי דנינו בסיפור חתול תעלול ע"פ ד"ר סוס.

סל קניות

ערוך