מידע נוסף
ירוסלם | פרקים 4 ו-5
ירוסלם | פרקים 4 ו-5

ירוסלם | פרקים 4 ו-5

Jerusalem

בימוי: לוי זיני

סיפורה המורכב של קהילת יהודי אתיופיה בישראל. בסדרה חושפים בני הדור השני את הדילמות, את השורשים ואת הקשיים סביב עליית יהודי אתיופיה. הסדרה בת חמישה פרקים היא בעצם "עמוד האש" של עליית יהודי אתיופיה. משתתפים בה בני הדור הראשון והשני מקרב העולים, קייסים רבנים, פעילי עלייה, אנשי מוסד ושייטת, מפקדי האניות והטייסים, מקבלי ההחלטות ורבים אחרים שסיכנו את חייהם כדי להביא את יהודי אתיופיה לארץ אבותיהם. כאן הם נדרשו להוכיח את יהדותם ולהיאבק על מקומם הלגיטימי בחברה הישראלית.

פרק 4: במדבר - עליית הקהילה האתיופית לישראל מסתבכת אך לאנשי המוסד יש רעיונות יצירתיים.

פרק 5: והגדת לבניך - על השתלבות העלייה האתיופית בארץ והצורך לשמר את המסורת הייחודית.

הגדלה

סל קניות

ערוך