תערוכות

מחבואים - מרטן באס

מרטן באס (נ. 1978, הולנד)
הוא אחד המעצבים הייחודיים בדורו. גוף העבודות המגוון שלו כולל רהיטים, אובייקטים,מיצבים, עבודות וידאו, ומיצגים. הסדרה עשן (2002), שאותה הגיש כעבודת הגמר שלובאקדמיה לעיצוב איינדהובן, התמקדה בשריפת רהיטים שונים, שאותם שיחזר והשמיש באסמחדש באמצעות שרף אפוקסי. סדרה זו זכתה לתשומת לב תקשורתית ברחבי העולם, וביססה אתמעמדו של באס כמעצב.
 התערוכההנוכחית, שהיא תערוכת היחיד המשמעותית ביותר שלה זכה עד כה, הוצגה לראשונהבמוזיאון חרונינגר, ומהווה הזדמנות להתבונן באופן כולל ומקיף על גוף העבודות שלו.

מתי והיכן

מוזיאון
יש כרטיסים
27/11/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/11/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/11/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/11/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/12/2018 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
31/01/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/02/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
07/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
14/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
21/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
28/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
29/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
30/03/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
01/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
02/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
03/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
04/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
05/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
06/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
08/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
09/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
10/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
11/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
12/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
13/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
15/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
16/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
17/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
18/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
19/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
20/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
22/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
23/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
24/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
25/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
26/04/2019 10:00-18:00
מוזיאון
יש כרטיסים
27/04/2019 10:00-18:00