מידע נוסף
מכעס אנושי לזעם אלוהי

מכעסאנושי לזעם אלוהי
אין זעם כזעם האלוהים - מהחטאים שהפילוסופים התייחסו בחומרה רבה. כיצד קשור זעם האלוהים לזעם האדם?מהו עונשו של הזועם? הזעם מתבטא לא רק באלימות אלא גם בהתכלות של הנפש. מכל החטאיםחטא הזעם גם כיום נחשב כעבירה על החוק. כיום ניתן לראות את הזעם כמניע מלחמות,רצח, אונס ורוב העבירות שבין בני האדם.

12.12.18  מרצה: טללניר

סל קניות

ערוך