מידע נוסף
על גאווה ודעות קדומות

על גאווהודעות קדומות: בין יוהרה לשחצנות

אם איןאני לי – מי לי? חטא ההיבריס, החטא המוגדר כ"אם כל החטאים" וממנו נובעיםכל יתר החטאים כולם – החטא החמור מכולם, מתואר באמנות ובספרות כבר החל מהעתהעתיקה. גולגולות, מראות, שעוני חול ומגוון רחב של חפצים מסמלים באמנות את החוטאבחטא זה, ומעניין לראות את הגישה המשתנה אליו – מתקופות עתיקות ועד לתרבותהיום  - זו המקדשת את האהבה העצמית.
14.11.18 מרצה:תמר סופר

סל קניות

ערוך