מידע נוסף
תמונת מצב חברתית בדיעבד ועכשיו

תמונת מצב חברתית בדיעבד ועכשיו

כיצד תהליכים כלכליים, חברתיים החותרים לרעתנו מתרחשים מבלי שנתנגד? מה גרם לנו לשתף פעולה עם מנגנונים שחיסלו את חווית החיים האנושית? ומה חלקה של התקשורת בשעבוד התודעה המתוחכם ביותר בתולדות האנושות?

סל קניות

ערוך